CABB Oy:n automaatioinsinööri Jukka Häkkilä vastaa Kokkolan toimipisteessä laajasta kokonaisuudesta, johon kuuluvat sähköön, automaatioon ja tietoliikenteen liittyvät asiat. ”Tarkoitus on pitää tuotannon ja automaation kriittiset järjestelmät toiminnassa. Kyberturvallisuus on myös tänä päivänä merkittävä osa-alue.”

CABB ulkoisti yli 1000V sähkökäytönjohtajan tehtävät Kokkolan Energialle

Kokkolan suurteollisuusalueella toimiva CABB Oy valmistaa erilaisia hienokemikaaleja kansainvälisille kemianjäteille. CABB Kokkolan toimipisteessä työskentelee noin 200 henkilöä ja yksikkö on osa saksalaista kemianalan konsernia.

Tuleva kevät tulee olemaan yritykselle kiireistä aikaa, sillä edessä on uusien tuotteiden tuotannon käynnistyksiä sekä merkittäviä investointeja automaatiojärjestelmän uusimiseen.

- Meillä on meneillään vuosia kestävä hanke, jossa investoidaan vuosittain miljoonia automaatiojärjestelmän uusintaan. Investointien avulla saamme käyttöömme uusia ominaisuuksia ja pysymme teknologian kehityksessä mukana, CABB Oy:n automaatioinsinööri Jukka Häkkilä kertoo.

CABB Oy:n tehdaspalveluorganisaatiossa Häkkilä vastaa sähköön, tietoliikenteeseen ja automaatioon liittyvistä asioista.

CABB:llä on kattavasti sähköalan osaamista. Automaatioon liittyvä osaaminen on yritykselle myös tärkeä kilpailuvaltti kauko-idän kilpailijoiden paineessa. Sähkö- ja automaatiotoiminnoissa yrityksen linjana on ollut suunnata omat resurssit tuotannon tukemisen ja kehittämisen kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Tämän vuoksi CABB on tehnyt Kokkolan Energian kanssa sähkönjakelulaitteiston huoltosopimuksen, joka kattaa keskijännitelaitteistojen (yli 1 000 V) tarvittavat ennakkohuollot ja -tarkastukset, niiden suunnittelun sekä käytönjohtajan palvelut.

Sopimus siirtyi Kokkolan Energialle vuoden 2019 alusta. Kokkolan Energian rakentaminen ja palvelut -yksikön liiketoimintapäällikkö Tapio Järvinen vastaa käytönjohtajan työstä. Järvinen toimi myös aiemmassa työssään CABB:n käytönjohtajana, joten käytännössä hän on tehnyt käytönjohtajan työtä yritykselle jo vuodesta 2008.

- Tulemme lisäämään näitä palveluita toiminta-alueellamme ja koulutamme myös lisää henkilöstöämme palveluihin liittyviin töihin. Voimme tarjota vastaavia palveluita myös muille teollisuusyrityksille suurteollisuusalueella sekä Kokkolan lähialueilla, Järvinen kertoo.

"Käytämme mielellään paikallista ja välitöntä yhteistyökumppania, jonka kanssa on saavutettu hyvä luottamus."

CABB:lla on Kokkolan Energian kanssa sähkönsiirtosopimus ja omat liittymäpisteet. Yhteistyö on sujunut Häkkilän mukaan hyvin ja käytönjohtajapalvelun myötä yhteistyö on hänestä nyt optimaalisella tasolla.

- Käytämme mielellään paikallista ja välitöntä yhteistyökumppania, jonka kanssa on saavutettu hyvä luottamus. Keskijännitejakeluun liittyvät työt eivät ole meidän ydinosaamistamme, joten meidän ei ole järkevää suunnata siihen resursseja. Nämä asiat on kuitenkin äärimmäisen tärkeää pitää kunnossa, jotta tehtaidemme tuotannon häiriöttömyys voidaan taata, Häkkilä toteaa yhteistyön taustoista.

- Paikallisuus on meidän ehdoton vahvuus. Kokkolan Energian asiantuntijan saa aina kiinni ja pääsemme tarvittaessa nopeastikin paikan päälle avuksi. Meillä on käytössä jatkuva sähköverkon varallaolopäivystys, hyvä tuntemus Kokkolan suurteollisuusalueesta sekä osaava henkilöstö käytettävissä, Järvinen summaa.

Kokkolan Energia hallinnoi isoa osaa Kokkolan eteläisen suurteollisuusalueen sähkönjakelusta ja energiayhtiöllä on suurteollisuusalueella mm. kaksi voimalaitosta.

Työpäivä pakkasen puolella – jäähdytys ja ilmastointi kuluttavat energiaa

Kemianteollisuusalalle on tyypillistä, että toiminta voi olla hyvinkin suurta, mutta sähkönkulutus pysyy silti maltillisella tasolla. CABB:n normaali tehon tarve on noin 3,0-3,5 MW, riippuen hieman valmistettavista tuotteista. Energiatehokkuuden parantamisessa on kiinnitetty paljon huomiota esimerkiksi kompressoreihin, joiden sähköntarve voi olla koko laitoksen käyttämästä sähköstä huomattava.

- Osa prosessivaiheistamme tehdään jopa pakkasasteissa, jolloin jäähdytykseen kuluu paljon energiaa. Ilmastointi on tietenkin myös tärkeää hienokemikaalien käsittelyssä. Olemme panostaneet energiatehokkuuteen, mutta vielä on potentiaalia säästää energiaa lisää, Häkkilä toteaa.

Järvinen lisää, että energiatehokkuutta voidaan parantaa entisestään panostamalla automaatioon, energiatehokkaisiin tuotantolaitteisiin, korkean hyötysuhteen moottoreihin sekä hyödyntämällä esimerkiksi taajuusmuuntajia tehokkaasti mahdollisuuksien mukaan.

ATEX-tiloissa turvallisuus on kuitenkin ensisijainen tekijä laitevalinnoissakin ja joskus se voi vaatia kompromissia energiatehokkuudessa.

Kokkolan Energian uudet palvelut antavat yrityksen keskittyä ydinliiketoimintaansa

Kokkolan Energia ei ole aiemmin tarjonnut teollisuusyrityksille sähkölaitteiston käytönjohtajan palvelua, vaikka on tehnyt vastaavaa työtä jo pitkään mm. Kokkolan Satamalle sekä Kokkolan Vedelle. Tarkoitus on jatkossa tarjota asiakkaille kaikki normaalit ja osittain myös lakisääteiset sähkönjakeluun liittyvät palvelut, joihin yrityksellä ei välttämättä ole omia resursseja tai osaamista. Työn sisältö sovitaan aina tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaisesti.

Sähkönjakeluverkkoihin liittyviä palveluita ovat mm. ennakkohuolto-ohjelman laatiminen ja sen toteutuksen seuranta sekä määräaikaistarkastukset, -huollot ja -koestukset. Kokkolan Energialla ollaan valmistauduttu tarjoamaan myös muita suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita, vikakorjauksia, kaapelointeja sekä muuntajien ja keskusten asennustöitä.

- Uudet palvelut helpottavat yritysten arkea, koska kaikki tarvittavat palvelut saa hankittua samasta talosta kuin sähkösopimuksen tai sähköliittymän. Pääosin teemme työt itse, mutta tiettyihin erityisosaamista tai -välineitä vaativaan työhön meillä on pitkäaikaiset, luotettavat ja sertifioidut yhteistyökumppanit, Järvinen kertoo.

Kantavana ajatuksena uusien palveluiden taustalla on antaa yrityksille mahdollisuus keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

- Se on meidän asiakkaille tärkeintä. Ylipäätään suuntaus on, että tehtaat luopuvat omista sähkönjakeluun liittyvistä töitä vanhempien osaajien eläköityessä, Järvinen toteaa.


Onko yrityksesi kiinnostunut vastaavista palveluista? Ota yhteyttä!

Tapio Järvinen
liiketoimintapäällikkö, palvelut ja rakentaminen
tapio.jarvinen@kokkolanenergia.fi
p. 040 190 2772
Jaa artikkeli