Rakennusaikainen sähkö

Sähkön saanti tontille jo rakennusaikana voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla:

Kokkolan Energia tarjoaa helpon ja turvallisen tavan toteuttaa rakennusaikaisen sähkön saannin sekä lopullisen sähköliittymän samalla kertaa. Meiltä voi ostaa talokeskuksen, jonka voi ottaa käyttöön jo rakentamisen alkaessa. Keskus sisältää kaksi maadoitettua ja yhden voimapistorasian, joista saadaan sähköä työmaakäytössä.

Toinen vaihtoehto on vuokrata Kokkolan Energialta tilapäinen, mittarilla ja pistorasialla varustettu työmaakeskus. Työmaakeskus kiinnitetään ilmajohtoalueella lähimpään puupylvääseen. Maakaapelialueella tarvitaan rakentajan tekemä, kuvan mukainen työmaakeskusteline. Työmaakeskukseen kytketty liittymisjohto pitää olla asianmukaisesti suojattu koko työmaan käytön ajan.

On hyvä muistaa, että liittymän rakentaminen ja tilapäisen työmaakeskuksen asentaminenkin vaatii toimitusaikaa. Kaava-alueella työmaasähkön saatavuuteen vaikuttaa myös alueen kunnallistekniikan rakentamisaikataulu.