WattiAppi-mobiilisovellus kannustaa energiansäästöön

WattiAppi -mobiilisovelluksella voi seurata sähkön pörssihinnan kehitystä (Suomen aluehintaa). WattiAppi antaa tietoa sähkön hinnan vaihteluista ja sitä kautta auttaa kulutuksen ohjaamista. Jos sinulla on käytössä Kokkolan Energian Tuntispot-sopimus, voit WattiAppin avulla pienentää sähkölaskuasi ajoittamalla sähkönkäyttöä edullisille tunneille. Sähkön markkinahinta vaihtelee tunneittain ja näin sähkön hintavaihtelu vaikuttaa suoraan tuntihinnoiteltua sähkösopimusta käyttävän kuluttajan sähkölaskuun.

Sähkön kulutukseen voi vaikuttaa esimerkiksi laittamalla pyykkikoneen käyntiin tai lämmittämällä sähkösaunan edullisen sähkön aikaan.

Sovellus myös kannustaa päivittäiseen energiansäästöön, joka pienentää sähkölaskuasi riippumatta siitä, onko käytössäsi tuntihinnoiteltu vai kiinteähintainen sähkösopimus.

Samalla voit vaikuttaa positiivisesti ympäristöön sekä ehkäistä ilmastonmuutoksen etenemistä. Kalleimpina tunteina tehty energiansäästö on ympäristöteko, koska sähkön markkinahinnan ollessa kalleimmillaan sen tuottamiseen tarvitaan tyypillisesti ympäristölle haitallisia tuotantomuotoja, kuten esimerkiksi kivihiili- tai maakaasukäyttöisiä voimalaitoksia. Vähentämällä sähkönkulutusta näinä aikoina autat samalla vähentämään ympäristölle haitallisien sähköntuotantomuotojen käyttämisen tarvetta.

Sovellus lähettää yhden ilmoituksen aamuisin ja iltaisin sähkön markkinahinnan ollessa kalleimmillaan sekä muistuttaa energiansäästöstä. Halutessasi voit rajoittaa muistutusten esiintymisaikaa sovelluksen asetuksista ja ottaa muistutukset pois esim. viikonloppuaamuisin.

WattiAppi-mobiilisovellus on maksuton ja ladattavissa kaikkiin älypuhelinmalleihin. Lataa ja testaa!

WATTIAPPI-MOBIILISOVELLUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Kokkolan Energia käsittelee WattiAppi-sovelluksen keräämiä käyttäjää koskevia tietoja.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Kokkolan Energia -yhtiöt, Mervi Klemola
Varastotie 3 (PL 165), 67100 Kokkola Puhelinvaihde p. (06) 828 9295

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Mervi Klemola
Sähköposti: mervi.klemola(a)kokkolanenergia.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Käyttäjien laitteista kerätään yksilöivät tunnisteet sovelluksen käytön analytiikkaa ja kehittämistä varten. Sovellus ei tallenna käyttäjien henkilötietoja siten, että Kokkolan Energia pystyisi kerättyjen tietojen perusteella tunnistamaan palvelua käyttäviä luonnollisia henkilöitä.

4. Säännönmukaiset tietolähteet
WattiAppi-sovellus.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Sovelluksen keräämiä tietoja käsittelevät Kokkolan Energian sovelluksen kehittämis- ja ylläpitotyötä tarjoavat yhteistyökumppanit. Kokkolan Energia ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

7. Tietojen säilytysaika
Tietoja käsitellään sen ajan, kun se on tarpeen alkuperäisen käyttötarkoituksen tai lainsäädännöllisten velvoitteiden hoitamiseksi.