Sähköpulan kolme vakavuusastetta

Fingridillä on mahdollisen sähköpulan varalle kolmiportainen menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta. Ensimmäisessä vaiheessa sähköpula on mahdollinen, toisessa vaiheessa sähköpulan riski on suuri, ja kolmannessa vaiheessa sähköpula katsotaan syntyneeksi.

Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään. Ennen sähkökatkoksia on tehty jo useita muita toimia, kuten käynnistetty häiriöihin varattuja varavoimalaitoksia.

Kolmannessa vaiheessa, eli sähköpulassa, sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Paikalliset jakeluverkonhaltijat, kuten Kokkolan Energiaverkot, suorittavat irtikytkennän Fingridin ohjeiden mukaisesti siten, että sähkökatkot kestävät kyseisellä alueella enimmillään pari tuntia. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot pyritään aina rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle.

Fingrid tiedottaa esimerkiksi verkkosivuillaan ja mediatiedotteilla kolmiportaisen menettelyn mukaisesti, kun tilanne mahdollisesti kiristyy. Seuraavassa Fingridin kuvaus eri vaiheista.

SahkopulaFingrid.jpg