Kysymyksiä ja vastauksia sähköpulaan liittyen

Kuinka todennäköisesti Kokkolassa tulee sähköpulaan liittyviä sähkökatkoja tulevan talven aikana?

Kuluttajia koskevat sähkökatkot ovat viimeinen toimenpide, mihin ryhdytään sähköpulassa. Ensin muun muassa käynnistetään häiriöihin varattuja varavoimalaitoksia. Tehonrajoituksen ja sitä kautta sähkökatkosten todennäköisyyttä on vaikea arvioida, koska sähköpulaan vaikuttavia tekijöitä on useita. Mikäli kaikki vaikuttavat tekijät sattuvat samaan aikaan, voi tehonrajoitus olla mahdollinen.

Voinko itse vaikuttaa siihen, että sähkökatkoja ei tulisi?

Sähköjärjestelmän tasapainoa on helpompi ylläpitää, mikäli myös kuluttajat vähentävät sähkönkulutustaan etenkin sähköjärjestelmän kannalta kriittisten tuntien aikana. Näitä ovat aamupäivän tunnit sekä iltapäivän ja alkuillan tunnit. Omaa sähkönkäyttöään kannattaa tarkastella seuraamalla kulutusta ja tekemällä mahdolliset toimenpiteet kulutuksen minimoimiseksi. Sähkönkäyttöä kannattaa ohjata yön tunneille, jos mahdollista.

Mistä sähköt katkaistaan, jos sähköpulaan joudutaan?

Kokkolan Energiaverkot Oy:n alueella tehonrajoitus ja mahdolliset katkot suunnitellaan siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid määrittelee irtikytkettävän tehon kokonaismäärän, jonka mukaan tehonrajoitus suunnitellaan. Koko kaupunkia ei jätetä vaille sähköä samanaikaisesti, vaan tehonrajoitusta kierrätetään eri alueilla. Suunnitelmassa otetaan huomioon kriittiset toimijat, kuten sairaala jotka jäävät tehonrajoituksen ulkopuolelle.

Kuinka pitkä sähkökatko voi olla?

Sähkökatkoja kierrätetään Fingridin ohjeistuksen mukaan jakeluverkkojen alueella maksimissaan noin kahden tunnin katkoina.

Miten sähkökatkoista tiedotetaan?

Mikäli sähköpulassa joudutaan turvautumaan sähkökatkoihin, niistä tiedotetaan valtakunnallisesti työ- ja elinkeinoministeriön toimesta. Samoin sähköpulatilanteen päättymisestä ilmoitetaan saman viranomaisen toimesta. Kokkolan alueella sähkökatkoja voi seurata keskeytyskartasta. Kokkolan Energiaverkot tiedottaa sähköpulaan liittyvistä sähkökatkoista myös verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

Miten voin varautua sähkökatkoihin?

Kotona kannattaa pitää kotivaraa, aivan kuten normaalejakin häiriötilanteita varten. Kotivara tarkoittaa sitä, että häiriötilanteen sattuessa jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selviytyä itsenäisesti kolme vuorokautta. Kotivaraan kuuluu etukäteen hankitut varastot ruokaa, juomaa sekä esimerkiksi kynttilöitä, varavirtalähteitä ja patterilamppuja.

Maksaako Kokkolan Energiaverkot Oy sähköpulan aikaisista sähkökatkoista korvauksia?

Ei maksa. Jos sähkökatkoihin joudutaan turvautumaan, se on poikkeuksellinen tapahtuma, johon Kokkolan Energiaverkot Oy ei voi vaikuttaa. Myöskään sähkömarkkinalain mukaiset korvaukset eivät päde sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.