Sähköpulaa saatetaan torjua ensi talvena sähkökatkoilla

Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että sähköä on saatavilla ja että valot pysyvät kodeissa päällä. Tulevana talvena edessä saattaa kuitenkin olla sähköpulasta johtuvia, kantaverkkoyhtiö Fingridin määräämiä, noin kahden tunnin sähkökatkoja. ”Fiksulla varautumisella ja rauhallisuudella niidenkin yli selvitään turvallisesti”, sanoo Kokkolan Energiaverkkojen liiketoimintajohtaja Markus Kekolahti.

Mikä on sähköpula?

  • Sähköpula syntyy, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan
  • Päätökset sähkökatkoista tekee Fingrid, joka vastaa sähkön siirrosta Suomessa
  • Mahdollinen sähköpula ajoittuu todennäköisimmin kovimpiin pakkasjaksojen arkipäiviin, jolloin sähkön kulutus on suurta
  • Mikäli sähkökatkoihin joudutaan turvautumaan, ne kestävät korkeintaan noin kaksi tuntia
  • Sähköpulaa voi jokainen ehkäistä vähentämällä omaa energiankulutustaan ja ajoittamalla energiankulutuksen ruuhkattomille tunneille, kuten yöaikaan.


Valtakunnalliseen sähköpulaan on varauduttu myös Kokkolan Energiaverkot Oy:n alueella. Sähköpula syntyy silloin, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan senhetkistä kulutusta. Tällöin sähkön kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan. Päätökset mahdollisista sähkökatkoista tekee Fingrid, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Fingrid hoitaa ja johtaa keskitetysti sähköjärjestelmän toimintaa.

Sähkökatkoista ja niiden päättymiseen liittyvästä tiedottamisesta vastaa koko maan tasolla työ- ja elinkeinoministeriö. Markus Kekolahti sanoo, että myös valtakunnallisella medialla on tässä tehtävässä varmasti oma tärkeä roolinsa.

– Kokkolan Energiaverkot tiedottaa sähköpulaan liittyvistä sähkökatkoista verkkosivuillaan sekä sosiaalisen median kanavissa. Kokkolan alueen sähkökatkoja voi tarkastella keskeytyskartasta. Mahdollisen sähköpulan aiheuttamien sähkökatkojen lisäksi keskeytyskartasta näkee sekä suunnitellut että ennakoimattomat sähkökatkot.

Lue, miten sähköpula koskee Kokkolan Energiaverkkojen alueen yrityksiä >

Mahdolliset sähköpulasta aiheutuvat sähkökatkot Kokkolan alueella

Kokkolan Energiaverkoilla on laadittuna suunnitelma siitä, miten vaadittavat tehonrajoitukset toteutetaan siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa.

– Jokainen alue on omanlaisensa. Paikalliset jakeluverkkoyhtiöt tietävät parhaiten, miten juuri heidän alueellaan sähkökatkot kannattaa toteuttaa samoin kuin sen, miten palautus tehdään. Näitäkin asioita olemme harjoitelleet, mutta ihmisten kannattaa siitä huolimatta varautua siihen, että aina voi sattua jotain yllättävää, Kekolahti toteaa.

Hän kertoo, ettei koko kaupunkia jätetä ilman sähköä samanaikaisesti, vaan tehonrajoitusta kierrätetään eri alueilla. Suunnitelmassa huomioidaan kriittiset toimijat, kuten sairaalat, jotka jäävät tehonrajoitusten ulkopuolelle. Näiden kohteiden huomioimista helpottamaan Huoltovarmuuskeskus on laatinut listan siitä, mitkä sähkönkulutuspaikat ovat keskeytyksen kannalta kriittisimpiä.

– Kokkolassa haasteena on kantakaupungin verkkoalue, joka on hyvin kompakti ja tiivis. Alueella sijaitsee monenlaisia toimijoita, huoltovarmuuskriittisiäkin, minkä lisäksi kantakaupunkiin sijoittuva tehonrajoitus koskee isoa määrää käyttäjiä kerralla. Kokkolan Energiaverkkojen verkkoalueen laitamilla sijaitsee muun muassa karjatiloja, mutta karjatilat ovat onneksi nykyään varautuneet sähkökatkoihin aika hyvin aggregaateilla.

Mikäli sähkökatkoja tulee, Fingrid antaa jakeluverkkoyhtiöille tehonrajoituspyynnön.

— Fingridiltä tulee meille tieto irtikytkettävän tehon kokonaismäärästä Kokkolan Energiaverkot Oy:n alueella. Tämän jälkeen sähkökatkoja kierrätetään maksimissaan noin kahden tunnin katkoina, kunnes sähköpulatilanne on päättynyt, Kekolahti sanoo.


Termit tutuiksi

Sähköön ja energiankäyttöön liittyy monenlaisia termejä ja sanastoa. Seuraavassa selitettyinä muutamia ajankohtaisia avainsanoja:

Sähköpula

Koska sähköä ei pystytä varastoimaan isossa mittakaavassa, sähköä on tuotettava verkkoon joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula syntyy, kun sähkön tuotanto ei riitä kattamaan kulutusta. Sähköpulatilanteen vakavuusaste on 3-vaiheinen: 1. Sähköpula mahdollinen, 2. Sähköpulan riski suuri, 3. Sähköpula.

Säätövoima

Säätövoima on sähköntuotantoa, joka reagoi sähkön tuotannon ja kulutuksen välisiin vaihteluihin. Säätövoimalla varaudutaan myös mahdollisiin tuotannon häiriötilanteisiin.

Kulutusjousto

Kulutusjousto (eli kysyntäjousto) on sähkönkulutuksen hetkellistä vähentämistä tai lisäämistä sähkön tuotantotilanteen mukaisesti. Sähköä kannattaa käyttää silloin, kun sitä tuotetaan paljon ja vähäpäästöisesti sekä se on edullista. Kulutusta voi siis joustaa molempiin suuntiin.

Kantaverkko

Kantaverkko on valtakunnallinen sähkönsiirtoverkko. Suomalaisten kantaverkkoyhtiö on Fingrid, jonka pääomistaja on Suomen valtio ja muina omistajina suomalaiset eläkeyhtiöt. Fingrid vastaa sähkön siirtojärjestelmän toimivuudesta Suomen kantaverkossa ja huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä esimerkiksi valvomalla kulutuksen ja tuotannon tasapainoa. Fingrid siirtää energian alueellisten jakeluverkkoyhtiöiden, kuten Kokkolan Energiaverkkojen, verkkoon.

Energiansäästö

Mitä pienempi energiankulutus, sitä varmemmin vältetään sähkökatkot. Sähkön säästäminen erityisesti huippukulutuksen aikaan on tärkeää. Tarpeetonta kulutusta kannattaa välttää arkiaamuisin klo 8-10 ja alkuillasta klo 16-18 välisinä aikoina.