Arvontojen säännöt

Alla olevat säännöt koskevat Kokkolan Energia -yhtiöiden järjestämiä arvontoja.

Arvonnan järjestäjä
Arvonnan järjestäjä on Kokkolan Energia –yhtiöt.

Palkinnot
Palkinto ja/tai sen arvo on ilmoitettu arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkinto on lunastettava tai käytettävä vuoden kuluessa, eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Palkinnon luovuttamisesta sovitaan voittajan kanssa. Arvonnan järjestäjä maksaa arpajaisveron.

Arvonnan suorittaminen
Palkinto arvotaan kaikkien määräaikaan mennessä yhteystietonsa jättäneiden kesken. Kokkolan Energia -yhtiöiden henkilökunta tai samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet eivät voi osallistua arvontaan. Mikäli voittajan jättämien yhteystietojen perusteella ei saada voittajaan yhteyttä kahden (2) viikon kuluessa, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen.

Arvonnan järjestäjän vastuu
Kokkolan Energia -yhtiöt rajoittavat vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Voittajat
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajan nimi voidaan julkaista Kokkolan Energian verkkosivuilla tai asiakasmateriaalissa arvonnan päätyttyä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Yhteystietojen käyttäminen
Arvontaan osallistuvilta pyydetään yhteystiedot, jotta voittajiin voidaan olla yhteydessä. Yhteystietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Yhteystietoja voidaan käyttää Kokkolan Energian asiakas- ja markkinointiviestintään, mikäli osallistuja on myöntänyt siihen luvan.

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Kaikki arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.

Sääntöjen muuttaminen
Arvonnan järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä yleisiä arvonnan sääntöjä.